Digwyddiadau

Cyflwynwch fanylion eich digwyddiad yma

Gorf
17
Maw
Symposiwm Rhyng-ffydd – Ysbrydolrwydd: Persbectifau Amlffydd a Rhyng-ffydd @ UWTSD Lampeter
Gorf 17 @ 9:00 am – Gorf 19 @ 5:00 pm

Y mae’n bleser gennym eich gwahodd i’r trydydd Symposiwm Rhyng-ffydd, ‘Ysbrydolrwydd: Persbectifau Amlffydd a Rhyng-ffydd’, a gynhelir 17-19 Gorffennaf ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (campws Llambed).

Bydd y digwyddiad hwn yn dwyn ynghyd ysgolheigion ac ymarferwyr o amrywiol draddodiadau ac arferion er mwyn trafod materion amlffydd a rhyng-ffydd, yn ogystal â themâu sydd o berthnasedd cyfoes ac yn allweddol ar gyfer cydfodoli heddychlon. Ymhlith y pynciau a drafodir yn ystod y symposiwm mae: myfyrdod rhyng-ffydd, agweddau gweledol ar faterion rhyng-grefyddol, ysbrydolrwydd a llesiant, yn ogystal â chyfarfyddiadau rhyng-grefyddol yng Nghymru.

 

Gofynnir i chi yn garedig i gofrestru drwy https://www.uwtsd.ac.uk/interfaith-conference/registration/

 

Y dyddiad cau i gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn yw 12 Gorffennaf 2018

Gorf
19
Iau
Gŵyl Ymchwil Ôl-raddedig @ Neuadd y Celfyddydau, Llambed
Gorf 19 – Gorf 20 all-day
Gŵyl Ymchwil Ôl-raddedig @ Neuadd y Celfyddydau, Llambed | Wales | United Kingdom

Cynhelir Gŵyl Ymchwil Ôl-raddedig eto eleni dros yr 19eg ac 20fed Gorffennaf, yn Neuadd y Celfyddydau ar Campws Llambed.

Fe’i bwriedir ar gyfer myfyrwyr doethurol ac mae croeso yn ogystal i fyfyrwyr graddau meistr sydd â diddordeb mewn ymgymryd â doethuriaeth.

Bydd yn cynnwys cyfres o weithdai rhyngweithiol ar sgiliau ymchwil sy’n bwysig i ymchwilwyr ôl-raddedig.

Cysylltwch â nicola.powell@uwtsd.ac.uk  am fwy wybodaeth ac i dderbyn ffurflen archebu ar-lein erbyn Mehefin 29ain 2018.

Med
22
Sad
Diwrnod Agored TAR @ Dylan Thomas Centre, Abertawe
Med 22 @ 10:00 am
Diwrnod Agored TAR @ Dylan Thomas Centre, Abertawe | Wales | United Kingdom

Mae Diwrnodau Agored TAR yn cynnig cyfle gwych i gwrdd â thiwtoriaid, dderbyn cyngor ar wneud cais, cymryd rhan mewn sesiynau blas ar ddysgu a dysgu am gyllid myfyrwyr.

Archebwch le yma.

Tach
16
Gwe
Bwtcamp i Fusnes @ The Summit Centre
Tach 16 – Tach 18 all-day

Os ydych yn 18-25 oed, yn frwd, yn uchelgeisiol ac yn barod i fentro, ymunwch Bwtcamp i Fusnes.

Llenwch y ffurflen gais at BigIdeasWales.com/bootcamptobusiness erbyn Hydref 21ain, 2018. Yna:

Fyddwch yn cael un i un sesiwn gyda ymgynghorydd busnes i cynnig chefnogaeth ac i asesu eich cais.

Os ydych yn llwyddianus, byddwch yn cael lle yn y 3 diwrnod o bwtcamp i chefnogi a ddatblygu eich busnes.

Bydd cefnogaeth, digwyddiadau a rhwydweithio parhaus yn cael eu darparu unwaith bydd bwtcamp yn dod i ben.

Popeth yn di-dâl, felly peidiwch ag oedi. Gwnewch cais heddiw, mae llefydd yn gyfyngedig!