Digwyddiadau

Cyflwynwch fanylion eich digwyddiad yma

Hyd
1
Llu
Sesiwn-alw Gyrfaoedd @ 1822, Campws Llambed
Hyd 1 @ 11:15 am – 3:00 pm

Cynhelir sesiwn ymholidadau gyrfaoedd ar gyfer bob myfyriwr ar gampws Llanbed ar ddydd Llun Hydref 1af yn Siop Goffi 1822, rhwng 11 y.b. a 3 y.p. Mae yna groeso i bawb i alw os oes gennych gwestiynau cyffredinol neu os ydych am wybodaeth ar ysgrifennu CV, trefnu profiad gwaith, chwilio am waith dros dro neu wirfoddoli.

Hyd
4
Iau
Fforwm y Dyfodol Llambed: Beth sydd ar gael? @ Yr Hen Ystafell Bwrdd, Adeilad Dewi Sant
Hyd 4 @ 1:00 pm – 2:00 pm

Darganfyddwch mwy am y cyfleoedd ar gael i chi fel myfyriwr PCYDDS a chwrdd ag aelodau staff sydd yn gallu eich cefnogi, yn cynnwys InfoSkills, Dylunio Bywyd a’r Gwasanaeth Gyrfaoedd.

 

Hyd
11
Iau
Fforwm y Dyfodol Llambed: Astudio a Gweithio Dramor @ Ystafell Wolfson, Adeilad Dewi Sant
Hyd 11 @ 1:00 pm – 2:00 pm

Hoffech chi wario tymor dramor? Neu eisiau gweithio yn wlad arall? Bydd y Gwasanaeth Gyrfaoedd yn ateb eich holl gwestiynau am astudio dramor yn y sesiwn yma.

 

Hyd
24
Mer
Digwyddiad Recriwtio Gwirfoddolwyr @ Cothi suite, Adeilad Halliwell
Hyd 24 @ 11:00 am – 3:00 pm

Beth yw nod y digwyddiad?
• rhoi cyfle i sefydliadau a myfyrwyr gael budd o drefniadau gwirfoddoli hirdymor yn yr ardal.
• cyfle i chwilio am fyfyrwyr sy’n gwirfoddoli ac sy’n cydweddu ag anghenion eich sefydliadau.
• datblygu ymrwymiad hirdymor rhwng y Drindod Dewi Sant, y myfyriwr sy’n gwirfoddoli a’ch sefydliad.

Tach
1
Iau
Fforwm y Dyfodol Llambed: Cyn-fyfyrwyr yn Dychwelyd @ Ystafell Wolfson, Adeilad Dewi Sant
Tach 1 @ 1:00 pm – 2:00 pm

Cwrdd a cyn-fyfyrwyr Llambed a clywwch am eu llwybrau gyrfa.

Tach
8
Iau
Fforwm y Dyfodol: Model Rôl @ Ystafell Wolfson, Campws Llambed
Tach 8 @ 1:00 pm – 2:00 pm

Ymunwch a Fforwm y Dyfodol Llambed am y cyntaf o gyfres o bedwar gweithdy sydd yn cynnwys siaradwyr gwadd o Syniadau Mawr Gymru. Dewch i gloed eu storiâu, eu llwyddiannau, a darganfyddwch mwy am gyfleoedd i ddatblygu’ch gyrfa yng Nghymru.

 

Tach
15
Iau
Fforwm y Dyfodol Llambed: Dechrau Busnes gyda David Bannister @ Ystafell Wolfson, Campws Llambed
Tach 15 @ 1:00 pm – 2:00 pm

Daw David Bannister o Syniadau Mawr Cymru i mewn i gyflwyno sesiwn am sut i cychwyn busnes.

Tach
16
Gwe
Bwtcamp i Fusnes @ The Summit Centre
Tach 16 – Tach 18 all-day

Os ydych yn 18-25 oed, yn frwd, yn uchelgeisiol ac yn barod i fentro, ymunwch Bwtcamp i Fusnes.

Llenwch y ffurflen gais at BigIdeasWales.com/bootcamptobusiness erbyn Hydref 21ain, 2018. Yna:

Fyddwch yn cael un i un sesiwn gyda ymgynghorydd busnes i cynnig chefnogaeth ac i asesu eich cais.

Os ydych yn llwyddianus, byddwch yn cael lle yn y 3 diwrnod o bwtcamp i chefnogi a ddatblygu eich busnes.

Bydd cefnogaeth, digwyddiadau a rhwydweithio parhaus yn cael eu darparu unwaith bydd bwtcamp yn dod i ben.

Popeth yn di-dâl, felly peidiwch ag oedi. Gwnewch cais heddiw, mae llefydd yn gyfyngedig!

Rha
6
Iau
Fforwm y Dyfodol: Eich Hun Ar-Lein @ Ystafell Wolfson, Campws Llambed
Rha 6 @ 1:00 pm – 2:00 pm

Codi’ch presenoldeb ar-lein yn barod am gyflogwyr gyda’r sesiwn arbennig Sgiliau Gwybodaeth yma.

Rha
13
Iau
Fforwm y Dyfodol Llambed: Astudio Pellach @ Ystafell Wolfson, Campws Llambed
Rha 13 @ 1:00 pm – 2:00 pm

Ydych chi’n ystyried astudio pellach? Pwyswch eich opsiynau a darganfyddwch sut i ymgeisio yn y sesiwn yma o’r Gwasanaeth Gyrfa.

 

Rha
20
Iau
Fforwm y Dyfodol Llambed: CVs a Cheisiadau @ Ystafell Wolfson, Campws Llambed
Rha 20 @ 1:00 pm – 2:00 pm

Dysgwch am hanfodion CVs a gwneud cais am swyddi yn y sesiwn hon gyda’r Adran Gyrfaoedd.

Ion
24
Iau
Fforwm y Dyfodol Llambed: Model Rôl @ Ystafell Wolfson, Campws Llambed
Ion 24 @ 1:00 pm – 2:00 pm

Gwrando ar gyngor gan fodelau rôl o Syniadau Mawr Cymru.

Ion
31
Iau
Fforwm y Dyfodol Llambed: Dychweliad Cyn-fyfyrwyr @ Ystafell Wolfson, Campws Llambed
Ion 31 @ 1:00 pm – 2:00 pm

Cwrdd a cyn-fyfyrwyr i glywed am eu lwybrau gyrfa a cyfleoedd

Chw
28
Iau
Fforwm y Dyfodol Llambed: Dychweliad Cyn-fyfyrwyr @ Ystafell Wolfson, Campws Llambed
Chw 28 @ 1:00 pm – 2:00 pm

Cwrdd cyn-fyfyrwyr PCYDDS i glywed am eu profiadau ers iddynt raddio, a darganfyddwch ble gallwch eich gradd fynd a chi.

 

Maw
7
Iau
Fforwm y Dyfodol Llambed: Gwaith Elusennol @ Ystafell Wolfson, Campws Llambed
Maw 7 @ 1:00 pm – 2:00 pm

Daw gwesteion arbennig o staff YDDS i mewn i rannu eu profiadau o waith elusennol gyda chi. Darganfyddwch sut i gymryd rhan