Digwyddiadau

Cyflwynwch fanylion eich digwyddiad yma

Ebr
4
Iau
Rhaglen Sgiliau Gwybodaeth Llyfrgell – Gwybod Eich Hawliau: Hawlfraint a Chi @ Ystafell Seminar, Llyfrgell, Campws Busnes Abertawe,
Ebr 4 @ 11:00 am – 12:00 pm
 • Ydych chi’n gwybod popeth am e-lyfrau?
 • Angen perffeithio eich sgiliau cyfeirnodi?
 • Eisiau arbed amser a chael y wybodaeth ddiweddaraf o’r ansawdd gorau mor gyflym â phosibl?
 • Eisiau dod yn arbenigwr gwybodaeth?

Lluniwyd rhaglen Sgiliau Gwybodaeth y Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu i greu cyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu eu sgiliau gwybodaeth a digidol trosglwyddadwy, gan hyrwyddo eu llwyddiant academaidd a’u cyflogadwyedd. Mae’r sesiynau’n cwmpasu ystod eang o bynciau – o newyddion ffug i reoli eich presenoldeb ar-lein – ac fe’u cyflwynir gan ein Llyfrgellwyr Cyswllt Academaidd.

Gwybod Eich Hawliau: Hawlfraint a Chi

Dysgwch ragor am hawlfraint ac eiddo deallusol a sut y gallwch ddiogelu eich gwaith.

Archebwch lle yma

Mai
2
Iau
Rhaglen Sgiliau Gwybodaeth Llyfrgell – Gwybod Eich Hawliau: Hawlfraint a Chi @ Ystafell Gynadledda, Campws Dinefwr,
Mai 2 @ 1:00 pm – 2:00 pm
 • Ydych chi’n gwybod popeth am e-lyfrau?
 • Angen perffeithio eich sgiliau cyfeirnodi?
 • Eisiau arbed amser a chael y wybodaeth ddiweddaraf o’r ansawdd gorau mor gyflym â phosibl?
 • Eisiau dod yn arbenigwr gwybodaeth?

Lluniwyd rhaglen Sgiliau Gwybodaeth y Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu i greu cyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu eu sgiliau gwybodaeth a digidol trosglwyddadwy, gan hyrwyddo eu llwyddiant academaidd a’u cyflogadwyedd. Mae’r sesiynau’n cwmpasu ystod eang o bynciau – o newyddion ffug i reoli eich presenoldeb ar-lein – ac fe’u cyflwynir gan ein Llyfrgellwyr Cyswllt Academaidd.

Gwybod Eich Hawliau: Hawlfraint a Chi

Dysgwch ragor am hawlfraint ac eiddo deallusol a sut y gallwch ddiogelu eich gwaith.

Archebwch lle yma

Mai
10
Gwe
Rhaglen Sgiliau Gwybodaeth Llyfrgell – Gwybod Eich Hawliau: Hawlfraint a Chi @ Ystafell Gynadledda, Campws Dinefwr,
Mai 10 @ 11:00 am – 12:00 pm
 • Ydych chi’n gwybod popeth am e-lyfrau?
 • Angen perffeithio eich sgiliau cyfeirnodi?
 • Eisiau arbed amser a chael y wybodaeth ddiweddaraf o’r ansawdd gorau mor gyflym â phosibl?
 • Eisiau dod yn arbenigwr gwybodaeth?

Lluniwyd rhaglen Sgiliau Gwybodaeth y Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu i greu cyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu eu sgiliau gwybodaeth a digidol trosglwyddadwy, gan hyrwyddo eu llwyddiant academaidd a’u cyflogadwyedd. Mae’r sesiynau’n cwmpasu ystod eang o bynciau – o newyddion ffug i reoli eich presenoldeb ar-lein – ac fe’u cyflwynir gan ein Llyfrgellwyr Cyswllt Academaidd.

Gwybod Eich Hawliau: Hawlfraint a Chi

Dysgwch ragor am hawlfraint ac eiddo deallusol a sut y gallwch ddiogelu eich gwaith.

Archebwch lle yma

Gorf
10
Mer
Cynhadledd NEXUS Cymru @ Dylan Thomas Centre, Abertawe
Gorf 10 @ 9:00 am – Gorf 12 @ 5:00 pm
Cynhadledd NEXUS Cymru @ Dylan Thomas Centre, Abertawe | Wales | United Kingdom

Cynhelir Cynhadledd NEXUS Cymru (cynhadledd dysgu ac addysgu flynyddol) ar 10, 11 a 12 Gorffennaf 2019  yng Nghanolfan Dylan Thomas, Abertawe.

 

Bydd cyfle i chi fel myfyrwyr gynnig cylchoedd trafod thematig a/neu gyflwyno papur, syniad ar gyfer gweithdy, poster, arddangosfa neu gyfraniad arall tuag at y Gynhadledd, gyda chyfle i gyhoeddi’r cyfraniadau yn Nhrafodion y Gynhadledd.

 

Ewch at  https://www.uwtsd.ac.uk/cy/cynhadledd-nexus-cymru-2019/ am fwy o fanylion.