Digwyddiadau

Cyflwynwch fanylion eich digwyddiad yma

Tach
16
Gwe
Bwtcamp i Fusnes @ The Summit Centre
Tach 16 – Tach 18 all-day

Os ydych yn 18-25 oed, yn frwd, yn uchelgeisiol ac yn barod i fentro, ymunwch Bwtcamp i Fusnes.

Llenwch y ffurflen gais at BigIdeasWales.com/bootcamptobusiness erbyn Hydref 21ain, 2018. Yna:

Fyddwch yn cael un i un sesiwn gyda ymgynghorydd busnes i cynnig chefnogaeth ac i asesu eich cais.

Os ydych yn llwyddianus, byddwch yn cael lle yn y 3 diwrnod o bwtcamp i chefnogi a ddatblygu eich busnes.

Bydd cefnogaeth, digwyddiadau a rhwydweithio parhaus yn cael eu darparu unwaith bydd bwtcamp yn dod i ben.

Popeth yn di-dâl, felly peidiwch ag oedi. Gwnewch cais heddiw, mae llefydd yn gyfyngedig!

Tach
19
Llu
Ymwybyddiaeth Ofalgar @ CJ8, UWTSD
Tach 19 @ 3:00 pm – 5:00 pm

Cyflwyniad i Ymwybyddiaeth Ofalgar

Mae Ymwybyddiaeth Ofalgar yn arfer sefydledig y profwyd ei fod yn lleihau straen a gorbryder trwy fyfyrio.

Bydd y sesiwn ddwy awr ragarweiniol hon yn rhoi cyfle i chi ddysgu am Ymwybyddiaeth Ofalgar ac yn rhoi adnoddau defnyddiol i chi a luniwyd i wella eich llesiant.

 

Cofrestrwch nawr

Dim ond 20 llefydd ar gael

Tach
22
Iau
Ymwybyddiaeth Ofalgar @ Ystafell 003, Y Fforwm
Tach 22 @ 3:00 pm – 5:00 pm

Cyflwyniad i Ymwybyddiaeth Ofalgar

Mae Ymwybyddiaeth Ofalgar yn arfer sefydledig y profwyd ei fod yn lleihau straen a gorbryder trwy fyfyrio.

Bydd y sesiwn ddwy awr ragarweiniol hon yn rhoi cyfle i chi ddysgu am Ymwybyddiaeth Ofalgar ac yn rhoi adnoddau defnyddiol i chi a luniwyd i wella eich llesiant.

Cofrestrwch nawr

Dim ond 20 llefydd ar gael

Tach
26
Llu
Ymwybyddiaeth Ofalgar @ Stiwdio Dawns, Llys Glas
Tach 26 @ 5:00 pm – 7:00 pm

Cyflwyniad i Ymwybyddiaeth Ofalgar

Mae Ymwybyddiaeth Ofalgar yn arfer sefydledig y profwyd ei fod yn lleihau straen a gorbryder trwy fyfyrio.

Bydd y sesiwn ddwy awr ragarweiniol hon yn rhoi cyfle i chi ddysgu am Ymwybyddiaeth Ofalgar ac yn rhoi adnoddau defnyddiol i chi a luniwyd i wella eich llesiant.

Cofrestrwch nawr

Dim ond 20 llefydd ar gael

Rha
6
Iau
Fforwm y Dyfodol: Eich Hun Ar-Lein @ Ystafell Wolfson, Campws Llambed
Rha 6 @ 1:00 pm – 2:00 pm

Codi’ch presenoldeb ar-lein yn barod am gyflogwyr gyda’r sesiwn arbennig Sgiliau Gwybodaeth yma.

Rha
13
Iau
Fforwm y Dyfodol Llambed: Astudio Pellach @ Ystafell Wolfson, Campws Llambed
Rha 13 @ 1:00 pm – 2:00 pm

Ydych chi’n ystyried astudio pellach? Pwyswch eich opsiynau a darganfyddwch sut i ymgeisio yn y sesiwn yma o’r Gwasanaeth Gyrfa.

 

Rha
20
Iau
Fforwm y Dyfodol Llambed: CVs a Cheisiadau @ Ystafell Wolfson, Campws Llambed
Rha 20 @ 1:00 pm – 2:00 pm

Dysgwch am hanfodion CVs a gwneud cais am swyddi yn y sesiwn hon gyda’r Adran Gyrfaoedd.

Ion
24
Iau
Fforwm y Dyfodol Llambed: Model Rôl @ Ystafell Wolfson, Campws Llambed
Ion 24 @ 1:00 pm – 2:00 pm

Gwrando ar gyngor gan fodelau rôl o Syniadau Mawr Cymru.

Ion
31
Iau
Fforwm y Dyfodol Llambed: Dychweliad Cyn-fyfyrwyr @ Ystafell Wolfson, Campws Llambed
Ion 31 @ 1:00 pm – 2:00 pm

Cwrdd a cyn-fyfyrwyr i glywed am eu lwybrau gyrfa a cyfleoedd

Chw
28
Iau
Fforwm y Dyfodol Llambed: Dychweliad Cyn-fyfyrwyr @ Ystafell Wolfson, Campws Llambed
Chw 28 @ 1:00 pm – 2:00 pm

Cwrdd cyn-fyfyrwyr PCYDDS i glywed am eu profiadau ers iddynt raddio, a darganfyddwch ble gallwch eich gradd fynd a chi.

 

Maw
7
Iau
Fforwm y Dyfodol Llambed: Gwaith Elusennol @ Ystafell Wolfson, Campws Llambed
Maw 7 @ 1:00 pm – 2:00 pm

Daw gwesteion arbennig o staff YDDS i mewn i rannu eu profiadau o waith elusennol gyda chi. Darganfyddwch sut i gymryd rhan