Digwyddiadau

Cyflwynwch fanylion eich digwyddiad yma

Chw
28
Iau
Fforwm y Dyfodol Llambed: Dychweliad Cyn-fyfyrwyr @ Ystafell Wolfson, Campws Llambed
Chw 28 @ 1:00 pm – 2:00 pm

Cwrdd cyn-fyfyrwyr PCYDDS i glywed am eu profiadau ers iddynt raddio, a darganfyddwch ble gallwch eich gradd fynd a chi.

 

Maw
7
Iau
Fforwm y Dyfodol Llambed: Gwaith Elusennol @ Ystafell Wolfson, Campws Llambed
Maw 7 @ 1:00 pm – 2:00 pm

Daw gwesteion arbennig o staff YDDS i mewn i rannu eu profiadau o waith elusennol gyda chi. Darganfyddwch sut i gymryd rhan

Maw
8
Gwe
Rhaglen Sgiliau Gwybodaeth Llyfrgell – Rheoli’ch Presenoldeb Ar-lein @ Ystafell Ddarllen Athrofa Confucius 2, Llyfrgell, Campws Llambed,
Maw 8 @ 2:00 pm – 3:00 pm
  • Ydych chi’n gwybod popeth am e-lyfrau?
  • Angen perffeithio eich sgiliau cyfeirnodi?
  • Eisiau arbed amser a chael y wybodaeth ddiweddaraf o’r ansawdd gorau mor gyflym â phosibl?
  • Eisiau dod yn arbenigwr gwybodaeth?

Lluniwyd rhaglen Sgiliau Gwybodaeth y Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu i greu cyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu eu sgiliau gwybodaeth a digidol trosglwyddadwy, gan hyrwyddo eu llwyddiant academaidd a’u cyflogadwyedd. Mae’r sesiynau’n cwmpasu ystod eang o bynciau – o newyddion ffug i reoli eich presenoldeb ar-lein – ac fe’u cyflwynir gan ein Llyfrgellwyr Cyswllt Academaidd.

Rheoli’ch Presenoldeb Ar-lein

Dysgwch sut i feithrin presenoldeb cadarnhaol  ac effeithiol ar-lein a fydd yn cyfoethogi eich cyflogadwyedd i’r dyfodol.

Archebwch lle yma

100 Mlynedd o Fenywod yn yr Heddlu: Y Realiti @ Llyfrgell y Sylfaenwyr
Maw 8 @ 5:00 pm – 6:30 pm

I dalthlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod, mae Cymdeithas Llambed wedi gwahoddi Dr Barbara Wilding, cyn Brif Gwnstabl Heddlu De Cymru a Canghellor Prifysgol Metropolitan Caerdydd i siarad am ei brofiadau yn Lyfrgell y Sylfaenwyr.

5yh: Llyfrgell y Sylfaenwyr

6.30yh: Cinio yn y Ffreutur (£20 y pen)

I gofrestru, ebostwich joanne.price@uwtsd.ac.uk.