Digwyddiadau

Cyflwynwch fanylion eich digwyddiad yma

Hyd
24
Mer
Digwyddiad Recriwtio Gwirfoddolwyr @ Cothi suite, Adeilad Halliwell
Hyd 24 @ 11:00 am – 3:00 pm

Beth yw nod y digwyddiad?
• rhoi cyfle i sefydliadau a myfyrwyr gael budd o drefniadau gwirfoddoli hirdymor yn yr ardal.
• cyfle i chwilio am fyfyrwyr sy’n gwirfoddoli ac sy’n cydweddu ag anghenion eich sefydliadau.
• datblygu ymrwymiad hirdymor rhwng y Drindod Dewi Sant, y myfyriwr sy’n gwirfoddoli a’ch sefydliad.