Digwyddiadau

Cyflwynwch fanylion eich digwyddiad yma

Chw
19
Maw
Rhaglen Sgiliau Gwybodaeth Llyfrgell – Newyddion Ffug: Sut i Ddidoli’r Ffeithiau o’r Ffuglen @ Ystafell 001, Y Fforwm, PCYDDS,
Chw 19 @ 11:00 am – 12:00 pm
 • Ydych chi’n gwybod popeth am e-lyfrau?
 • Angen perffeithio eich sgiliau cyfeirnodi?
 • Eisiau arbed amser a chael y wybodaeth ddiweddaraf o’r ansawdd gorau mor gyflym â phosibl?
 • Eisiau dod yn arbenigwr gwybodaeth?

Lluniwyd rhaglen Sgiliau Gwybodaeth y Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu i greu cyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu eu sgiliau gwybodaeth a digidol trosglwyddadwy, gan hyrwyddo eu llwyddiant academaidd a’u cyflogadwyedd. Mae’r sesiynau’n cwmpasu ystod eang o bynciau – o newyddion ffug i reoli eich presenoldeb ar-lein – ac fe’u cyflwynir gan ein Llyfrgellwyr Cyswllt Academaidd.

Newyddion Ffug: Sut i Ddidoli’r Ffeithiau o’r Ffuglen

Ymchwiliwch i beryglon gwybodaeth anghywir a newyddion ffug a datblygu eich sgiliau dadansoddi beirniadol, gan ddefnyddio adnoddau ac offer ar-lein dibynadwy.

Archebwch lle yma 

Chw
21
Iau
Rhaglen Sgiliau Gwybodaeth Llyfrgell – Defnyddio Ystadegau yn Eich Ymchwil @ Ystafell 1, Y Cwad, Campws Caerfyrddin,
Chw 21 @ 11:00 am – 12:00 pm
 • Ydych chi’n gwybod popeth am e-lyfrau?
 • Angen perffeithio eich sgiliau cyfeirnodi?
 • Eisiau arbed amser a chael y wybodaeth ddiweddaraf o’r ansawdd gorau mor gyflym â phosibl?
 • Eisiau dod yn arbenigwr gwybodaeth?

Lluniwyd rhaglen Sgiliau Gwybodaeth y Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu i greu cyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu eu sgiliau gwybodaeth a digidol trosglwyddadwy, gan hyrwyddo eu llwyddiant academaidd a’u cyflogadwyedd. Mae’r sesiynau’n cwmpasu ystod eang o bynciau – o newyddion ffug i reoli eich presenoldeb ar-lein – ac fe’u cyflwynir gan ein Llyfrgellwyr Cyswllt Academaidd.

Defnyddio Ystadegau yn Eich Ymchwil

Archwiliwch y ffactorau y mae angen i chi eu hystyried wrth ddefnyddio data ystadegol a’u cymhwyso i’ch astudiaeth.

Archebwch lle yma

Maw
5
Maw
Rhaglen Sgiliau Gwybodaeth Llyfrgell – Rheoli’ch Presenoldeb Ar-lein @ Ystafell 001, Y Fforwm, PCYDDS,
Maw 5 @ 12:00 pm – 1:00 pm
 • Ydych chi’n gwybod popeth am e-lyfrau?
 • Angen perffeithio eich sgiliau cyfeirnodi?
 • Eisiau arbed amser a chael y wybodaeth ddiweddaraf o’r ansawdd gorau mor gyflym â phosibl?
 • Eisiau dod yn arbenigwr gwybodaeth?

Lluniwyd rhaglen Sgiliau Gwybodaeth y Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu i greu cyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu eu sgiliau gwybodaeth a digidol trosglwyddadwy, gan hyrwyddo eu llwyddiant academaidd a’u cyflogadwyedd. Mae’r sesiynau’n cwmpasu ystod eang o bynciau – o newyddion ffug i reoli eich presenoldeb ar-lein – ac fe’u cyflwynir gan ein Llyfrgellwyr Cyswllt Academaidd.

Rheoli’ch Presenoldeb Ar-lein

Dysgwch sut i feithrin presenoldeb cadarnhaol  ac effeithiol ar-lein a fydd yn cyfoethogi eich cyflogadwyedd i’r dyfodol.

Archebwch lle yma

Maw
7
Iau
Fforwm y Dyfodol Llambed: Gwaith Elusennol @ Ystafell Wolfson, Campws Llambed
Maw 7 @ 1:00 pm – 2:00 pm

Daw gwesteion arbennig o staff YDDS i mewn i rannu eu profiadau o waith elusennol gyda chi. Darganfyddwch sut i gymryd rhan

Maw
8
Gwe
Rhaglen Sgiliau Gwybodaeth Llyfrgell – Rheoli’ch Presenoldeb Ar-lein @ Ystafell Ddarllen Athrofa Confucius 2, Llyfrgell, Campws Llambed,
Maw 8 @ 2:00 pm – 3:00 pm
 • Ydych chi’n gwybod popeth am e-lyfrau?
 • Angen perffeithio eich sgiliau cyfeirnodi?
 • Eisiau arbed amser a chael y wybodaeth ddiweddaraf o’r ansawdd gorau mor gyflym â phosibl?
 • Eisiau dod yn arbenigwr gwybodaeth?

Lluniwyd rhaglen Sgiliau Gwybodaeth y Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu i greu cyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu eu sgiliau gwybodaeth a digidol trosglwyddadwy, gan hyrwyddo eu llwyddiant academaidd a’u cyflogadwyedd. Mae’r sesiynau’n cwmpasu ystod eang o bynciau – o newyddion ffug i reoli eich presenoldeb ar-lein – ac fe’u cyflwynir gan ein Llyfrgellwyr Cyswllt Academaidd.

Rheoli’ch Presenoldeb Ar-lein

Dysgwch sut i feithrin presenoldeb cadarnhaol  ac effeithiol ar-lein a fydd yn cyfoethogi eich cyflogadwyedd i’r dyfodol.

Archebwch lle yma

Maw
18
Llu
Rhaglen Sgiliau Gwybodaeth Llyfrgell – Rheoli’ch Presenoldeb Ar-lein @ Ystafell 3, Y Cwad, Campws Caerfyrddin,
Maw 18 @ 12:00 pm – 1:00 pm
 • Ydych chi’n gwybod popeth am e-lyfrau?
 • Angen perffeithio eich sgiliau cyfeirnodi?
 • Eisiau arbed amser a chael y wybodaeth ddiweddaraf o’r ansawdd gorau mor gyflym â phosibl?
 • Eisiau dod yn arbenigwr gwybodaeth?

Lluniwyd rhaglen Sgiliau Gwybodaeth y Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu i greu cyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu eu sgiliau gwybodaeth a digidol trosglwyddadwy, gan hyrwyddo eu llwyddiant academaidd a’u cyflogadwyedd. Mae’r sesiynau’n cwmpasu ystod eang o bynciau – o newyddion ffug i reoli eich presenoldeb ar-lein – ac fe’u cyflwynir gan ein Llyfrgellwyr Cyswllt Academaidd.

Rheoli’ch Presenoldeb Ar-lein

Dysgwch sut i feithrin presenoldeb cadarnhaol  ac effeithiol ar-lein a fydd yn cyfoethogi eich cyflogadwyedd i’r dyfodol.

Archebwch lle yma

Ebr
4
Iau
Rhaglen Sgiliau Gwybodaeth Llyfrgell – Gwybod Eich Hawliau: Hawlfraint a Chi @ Ystafell Seminar, Llyfrgell, Campws Busnes Abertawe,
Ebr 4 @ 11:00 am – 12:00 pm
 • Ydych chi’n gwybod popeth am e-lyfrau?
 • Angen perffeithio eich sgiliau cyfeirnodi?
 • Eisiau arbed amser a chael y wybodaeth ddiweddaraf o’r ansawdd gorau mor gyflym â phosibl?
 • Eisiau dod yn arbenigwr gwybodaeth?

Lluniwyd rhaglen Sgiliau Gwybodaeth y Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu i greu cyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu eu sgiliau gwybodaeth a digidol trosglwyddadwy, gan hyrwyddo eu llwyddiant academaidd a’u cyflogadwyedd. Mae’r sesiynau’n cwmpasu ystod eang o bynciau – o newyddion ffug i reoli eich presenoldeb ar-lein – ac fe’u cyflwynir gan ein Llyfrgellwyr Cyswllt Academaidd.

Gwybod Eich Hawliau: Hawlfraint a Chi

Dysgwch ragor am hawlfraint ac eiddo deallusol a sut y gallwch ddiogelu eich gwaith.

Archebwch lle yma

Mai
2
Iau
Rhaglen Sgiliau Gwybodaeth Llyfrgell – Gwybod Eich Hawliau: Hawlfraint a Chi @ Ystafell Gynadledda, Campws Dinefwr,
Mai 2 @ 1:00 pm – 2:00 pm
 • Ydych chi’n gwybod popeth am e-lyfrau?
 • Angen perffeithio eich sgiliau cyfeirnodi?
 • Eisiau arbed amser a chael y wybodaeth ddiweddaraf o’r ansawdd gorau mor gyflym â phosibl?
 • Eisiau dod yn arbenigwr gwybodaeth?

Lluniwyd rhaglen Sgiliau Gwybodaeth y Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu i greu cyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu eu sgiliau gwybodaeth a digidol trosglwyddadwy, gan hyrwyddo eu llwyddiant academaidd a’u cyflogadwyedd. Mae’r sesiynau’n cwmpasu ystod eang o bynciau – o newyddion ffug i reoli eich presenoldeb ar-lein – ac fe’u cyflwynir gan ein Llyfrgellwyr Cyswllt Academaidd.

Gwybod Eich Hawliau: Hawlfraint a Chi

Dysgwch ragor am hawlfraint ac eiddo deallusol a sut y gallwch ddiogelu eich gwaith.

Archebwch lle yma

Mai
10
Gwe
Rhaglen Sgiliau Gwybodaeth Llyfrgell – Gwybod Eich Hawliau: Hawlfraint a Chi @ Ystafell Gynadledda, Campws Dinefwr,
Mai 10 @ 11:00 am – 12:00 pm
 • Ydych chi’n gwybod popeth am e-lyfrau?
 • Angen perffeithio eich sgiliau cyfeirnodi?
 • Eisiau arbed amser a chael y wybodaeth ddiweddaraf o’r ansawdd gorau mor gyflym â phosibl?
 • Eisiau dod yn arbenigwr gwybodaeth?

Lluniwyd rhaglen Sgiliau Gwybodaeth y Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu i greu cyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu eu sgiliau gwybodaeth a digidol trosglwyddadwy, gan hyrwyddo eu llwyddiant academaidd a’u cyflogadwyedd. Mae’r sesiynau’n cwmpasu ystod eang o bynciau – o newyddion ffug i reoli eich presenoldeb ar-lein – ac fe’u cyflwynir gan ein Llyfrgellwyr Cyswllt Academaidd.

Gwybod Eich Hawliau: Hawlfraint a Chi

Dysgwch ragor am hawlfraint ac eiddo deallusol a sut y gallwch ddiogelu eich gwaith.

Archebwch lle yma