Amdanom ni

Beth yw Dylunio Bywyd?

Broses pedwar cam gall ein holl fyfyrwyr cael mynediad ato trwy weithdai, digwyddiadau, ac adnoddau ar-lein ac all-lein yw Dylunio Bywyd. Dyluniwyd y weithdai i helpu bob myfyriwr gwneud y gorau o’u hamser yn y brifysgol a pharatoi ar gyfer y dyfodol.

Learn more

Gwybodaeth i Staff

Dylunio Bywyd yw menter a datblygir gan PCYDDS i gefnogi myfyrwyr i wneud y gorau o gyfleoedd sydd ar gael tra’u bod nhw’n astudio ac yn paratoi ar gyfer y dyfodol.

Learn more

Cwestiynau Cyffredin

Learn more